Sondering in Weert

Share Button

Op verzoek van de Gemeente Weert werd ons gevraagd een sondering uit te voeren om het draagvermogen van de ondergrond en de bodemgesteldheid te kunnen bepalen . Hiervoor hanteren we de NEN5140 norm.

 

Bronbemaling Arnemuiden

Share Button

Onze opdracht was de bronbemailing te verzorgen voor een nieuwbouw project.

Gezien de hoge grondwaterstand was bemaling nodig om de bouw van een kelder mogelijk te maken.